Як створити бізнес-план.Частина 4 : Фінансова

25.05.2023

Нагадаємо : ми розглядаємо процес створення бізнес плану — це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності, яка характеризує модель підприємства в майбутньому.

В першій частині було висвітлено основні вимоги та характеристики бізнес – плану, а також методика написання розділу «Опис підприємства».  

В другій частині «Ринок та маркетинг» визначались та оцінювались ри­нкові можливості нашого бізнесу забезпечити попит на продукцію та розроблялась маркетингова стратегія.

В третій частині розглядали нюанси, пов’язані з виробничою діяльністю.

Частина 4

Стратегія фінансування.

Цей розділ містить фінансові показники, які підтверджують усю інформацію, відображену в інших розділах. Результатом роботи над цим розділом буде планові показники прибутків та витрат підприємства (планова форма №2), тобто по суті обґрунтовується бізнес-план.

Цей розділ є ключовим з точки зору ефективності проекту і терміну повернення залучених коштів. Потрібно чітко показати перспективи для інвестора і мож­ливі «шляхи виходу», тобто заходи, які дають змогу інвесторам ви­лучити свої гроші.

Відповідно, треба висвітлити такі питання:

1. Потреба у фінансових засобах. Зазначте методи розрахунків потреби у коштах. Можливі джерела одержання коштів. Якщо бізнес план готується в банк на отримання кредиту, відповідно джерелом (або одним з джерел) фінансування початкового етапу діяльності підприємства є саме кредитні кошти. Але при цьому обов’язково у витратах слід передбачити видатки коштів на обслуговування цього кредиту та в результаті діяльності згідно бізнес плану має закумулюватися достатня сума коштів для повернення кредиту.

2. Використання фінансових засобів (капітальні вкладення, по­повнення обігових коштів, виплати боргів, придбання інших фірм). Знову ж таки, якщо кредитні кошти мають чітко визначене цільове використання , в бізнес плані необхідно вказати таку витрату.

3. Довготермінова фінансова стратегія (можливі зміни організа­ційних форм бізнесу, зміна позицій замовників, схеми погашення боргів).

4. Фінансові дані на перспективу. Якщо згідно бізнес плану будуть акумулюватися досить великі суми коштів – необхідно передбачити їх стратегічне подальше використання : розширення бізнесу, оновлення основних засобів, вкладення у фінансові інвестиції чи виплата належних власникам дивідендів.

5. Фінансові дані за минулі періоди.

Важливо : неможливо орієнтуватися лише на залучені кошти. Біль­шість інвесторів вимагає, щоб частина капіталу була ство­рена за рахунок власних засобів. Покажіть, чим ви розпо­ряджаєтесь.

Ризики та їх облік. У бізнес-плані обов’язково слід зазначити наявність ризиків, проблем і ускладнень. Ви маєте своїм планом продемонструвати впевненість в успіхові бізнесу, оптимізм, одночас­но нагадавши, що складність є і ви про неї знаєте.  Слід показати інвесторам, що ризики оцінені всебічно і об’єктивно. Зазначте шляхи подолання ризиків.

Зауважте, доки ви обдумуватимете та розраховуватимете фінансові показники, пройде час і треба буде заново уточ­нювати цифри плану. Це зробити легше, якщо більшість розрахун­ків і обґрунтувань винесено в додатки.

Додатки можуть готуватись окремо від бізнес-плану і надаватися читачам за потребою. У додатках можуть зазначатися:

► відомості про керуючих;

► результати дослідження ринку;

► відомості професійного характеру;

► ділові рекомендації щодо справи;

► фотографії або малюнки продукції;

► патенти, технічні специфікації;

► схема організаційної структури, план земельної ділянки, роз­міщення виробничих приміщень тощо

► власне, планова форма №2, №3.

Рекомендації щодо оформлення бізнес-плану.

1. Складаючи бізнес-план, передбачте в ньому «ізюминку», яка зацікавить потенційного інвестора і примусить його уважно пере­глянути план до кінця, а не відхилити відразу, не дійшовши до циф­рових викладок.

2. Бізнес-план — це рекламний документ, отже, він має бути оформлений без граматичних і орфографічних помилок.

3. Не перенавантажуйте бізнес-план надмірними викладками і цифрами, у разі потреби винесіть їх у додатки. Ідеальний розмір бізнес-плану для зовнішнього користувача — до 10 сторінок тексту, доповненого фінансовими розрахунками. Здебільшого проглядаєть­ся прямий зв’язок між необхідною сумою грошей і розміром бізнес- плану: чим більша сума грошей, тим більше сторінок у бізнес-плані.

4. Інформація плану має бути точною, добре поданою, вселяти почуття оптимізму. Не потрібно прагнути втиснути на одну сторінку максимум

Наталія КОНДРАТЮК, фінансова директорка мереж «Наш Край» та SPAR