«Розумна полиця» – потужний інструмент для автоматизації контролю товарних запасів

30.12.2020

Буває так, що певні продукти мають підвищений попит і їхні запаси швидко закінчуються. Це впливає на рівень задоволеності покупців. Виникає запитання: як отримати максимальний прибуток, залишити покупця задоволеним і при цьому не «роздути» товарні запаси? Поширеним рішенням цієї проблеми є складний аналіз, який вимагає великих витрат часу і сил співробітників компанії, але не завжди він приносить очікуваний результат. На допомогу рителерам прийшло технологічне  рішення, яке називають «розумною полицею».

Вказана технологія полегшує проведення аналітичних робіт, аналізуючи не на довгострокову перспективу, а на короткострокові відрізки часу. Саме рішення є ваговою платформою, яка розділена на секції. Вона передає дані про масу кожної секції на термінал зі встановленим програмним забезпеченням, яке обробляє отримані дані і надсилає відповідальному співробітникові. На базі отриманої інформації працівник ухвалює рішення про необхідність поповнення секції або скорочення площі викладки малооборотного товару. 

Для налаштування розумної полиці треба лише задати початкове середнє значення товару, яке потрібно підтримувати на цій полиці постійно. У разі, якщо це значення опускається, датчики оповіщають різні кінцеві системи або відповідального співробітника про необхідність поповнення продукції. Для товарів власного виробництва замовлення передається безпосередньо на виробництво. Якщо закінчується термін придатності товару, «розумна полиця» повідомляє про це. Також вона сигналізує про зниження попиту на конкретний продукт, який необхідно реалізувати, щоб уникнути його списання. 

Системі можна призначити певні завдання. Наприклад, за наявності електронних цінників на полиці можна в автоматичному режимі понизити ціну на продукти за годину до закриття; відправити завдання співробітникові магазину зробити більше нарізок у вихідний і святковий день; приготувати більше салатів до певного часу. 

При інтеграції з обліковою системою користувача «розумна полиця», використовуючи заздалегідь закладені в облікову систему скрипти, може створити замовлення на постачання товару або виробництво продукції (зокрема вказавши обсяг необхідного виробництва). Інтеграція з обліковою системою також дозволить робити інвентаризацію, передаючи в реальному часі дані про залишок товару на полиці. У ручному режимі «розумна полиця» просто передає дані на екран терміналу про фактичне наповнення продуктами. Цей екран може бути розташований у будь-якій точці магазину. Якщо кількість товару опускається нижче заданого заздалегідь значення, на екрані з’являється сповіщення про необхідність поповнення полиці продукцією. 

При цьому вимог до стелажного устаткування немає. Система складається з вагових датчиків, які кріпляться до стелажа, фактично перетворюючи стелаж на вагову платформу. Далі відбувається калібрування датчиків, розділення стелажу на зони, що відповідають одному певному товару. За допомогою алгоритмів, вбудованих у програмне забезпечення обладнання, магазин може прочитувати дані про вагу не усієї площі, а окремих зон (ділянок). Знаючи вагу одного продукту, з точністю до 100% можна розрахувати залишок на полиці і повідомити про нього. 

Як бачимо, технологія «розумної полиці» дозволяє спростити значну частину операційних процесів у магазині. Тому в подальшому є великі перспективи розширення її використання.

Віталій Демчишин, керівник проектного відділу “Наш Край”|SPAR