#облік

Організовуємо бухгалтерський облік на новоствореному підприємстві


07.05.2023

При створенні підприємства перед власником постають питання: із чого розпочати бухгалтерський облік на підприємстві, чи потрібно затверджувати якісь накази, коли саме необхідно скласти наказ про облікову політику?

Транспортно-заготівельні витрати: що можна до них відносять


13.09.2021

У кожному підприємстві має бути забезпечений точний та достовірний облік запасів, які використовують в його господарській діяльності. У процесі своєї діяльності практично будь-яке торговельне підприємство несе витрати з доставки товарів до місця їхнього зберігання чи реалізації. Такі витрати мають назву транспортно-заготівельних  (ТЗВ). З огляду на формулювання п. 9 П(С)БО 9, до ТЗВ відносять такі витрати: – витрати на заготівлю запасів; […]

ЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРА У КЕРУВАННІ ПІДПРИЄМСТВОМ


08.06.2021

Бухгалтер зазвичай є «правою рукою» керівника підприємства, його радником, і від нього багато у чому залежить добробут компанії. Через бухгалтера проходить уся документація підприємства і йому відкриті комерційні тонкощі, які є в кожній організації. Основними функціями бухгалтера є: безперервне ведення бухгалтерського обліку; організація бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та установчих документів, забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку; дотримання […]

Облік надходження товарів: особливості застосування


17.05.2021

Згідно із пунктами 8 і 9 П (С)БО 9, придбані товари, як і інші запаси, зараховують на баланс за первісною вартістю. Відповідно до П(С)БО 7, первісна вартість – це історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів. Вона складається з таких фактичних витрат: – сум, що […]

Борг і заборгованість: у чому різниця


08.04.2021

Так буває, що в підприємства у бухгалтерському обліку спокій і тиша – жодних заборгованостей, аж раптом контрагент каже про певні борги і навіть загрожує санкціями… І такий розвиток подій цілком допустимий, оскільки борг у правовому сенсі не завжди теж саме, що заборгованість у бухгалтерському обліку. А щоб з’ясувати, у чому різниця – треба порівняти ці два поняття порівняти. Під боргом […]

Електронний документообіг: як працює система


04.03.2021

Документообіг є у кожному бізнесі як сукупність інформації, яка створюється та циркулює підприємством чи надходить ззовні або створюється для надання за межі компанії.  Електронний документообіг також включає зовнішні та внутрішні документи.  Він має низку суттєвих переваг – скорочення термінів виготовлення документів, зменшення помилок через можливість візуального контролю, зрештою, це ще й велика економія паперу. Поняття «документ» не зникає, але змінюються […]

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ


02.02.2021

Для здійснення будь-якого виробничого процесу, крім самої праці як доцільної діяльності людей, необхідні предмети праці, тобто матеріально-технічні ресурси та засоби праці. Сукупність засобів праці, якими розпоряджається підприємство, складає його основні засоби. Основними засобами відповідно до П(С)БО є матеріальні активи, які утримуються підприємством для використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення […]

Успішні інвестиції


12.01.2021

Скільки можна отримати з інвестиції в, наприклад, 100 доларів через 10 років? Ну… це залежить від того, у що вкласти – відповість більшість серед нас і буде тут абсолютно права. Наведемо кілька цікавих прикладів з історії компаній: так,  ваші 100 доларів, вкладені в акції Amazon 10 років тому,  сьогодні вартують 2 500 доларів. А якби ви вибрали для інвестицій компанію […]

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА У ПІДПРИЄМСТВІ


12.01.2021

Організація бухгалтерського обліку розпочинається із створення облікової політики, згідно із якою, власне, і розпочинається робота підприємства. Відповідно до статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 1999 р., облікова політика – це пpинципи, методи i процедури, щo використовуються підприємством для склaдання тa подання фінансової звітності.  У МСБО 8 вказано: облікова політика – кoнкретні […]

Зміни у законодавстві


30.12.2020

Законом № 1017, який ухвалила Верховна Рада 1 грудня, перенесено до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО для ФОП-єдинників 2–4 групи. Обов’язкове застосування РРО для ФОП-єдинників, які здійснюють реалізацію лікарських засобів і медичних виробів та послуг, складної побутової техніки та ювелірних виробів. Також хороша новина, що скасовують штрафні санкції за невідповідність готівки в касі, штраф за неподання звітності з використання програмного […]