#Наталія Данилюк

Транспортно-заготівельні витрати: що можна до них відносять


13.09.2021

У кожному підприємстві має бути забезпечений точний та достовірний облік запасів, які використовують в його господарській діяльності. У процесі своєї діяльності практично будь-яке торговельне підприємство несе витрати з доставки товарів до місця їхнього зберігання чи реалізації. Такі витрати мають назву транспортно-заготівельних  (ТЗВ). З огляду на формулювання п. 9 П(С)БО 9, до ТЗВ відносять такі витрати: – витрати на заготівлю запасів; […]

ЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРА У КЕРУВАННІ ПІДПРИЄМСТВОМ


08.06.2021

Бухгалтер зазвичай є «правою рукою» керівника підприємства, його радником, і від нього багато у чому залежить добробут компанії. Через бухгалтера проходить уся документація підприємства і йому відкриті комерційні тонкощі, які є в кожній організації. Основними функціями бухгалтера є: безперервне ведення бухгалтерського обліку; організація бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та установчих документів, забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку; дотримання […]

Облік надходження товарів: особливості застосування


17.05.2021

Згідно із пунктами 8 і 9 П (С)БО 9, придбані товари, як і інші запаси, зараховують на баланс за первісною вартістю. Відповідно до П(С)БО 7, первісна вартість – це історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів. Вона складається з таких фактичних витрат: – сум, що […]

Борг і заборгованість: у чому різниця


08.04.2021

Так буває, що в підприємства у бухгалтерському обліку спокій і тиша – жодних заборгованостей, аж раптом контрагент каже про певні борги і навіть загрожує санкціями… І такий розвиток подій цілком допустимий, оскільки борг у правовому сенсі не завжди теж саме, що заборгованість у бухгалтерському обліку. А щоб з’ясувати, у чому різниця – треба порівняти ці два поняття порівняти. Під боргом […]

Електронний документообіг: як працює система


04.03.2021

Документообіг є у кожному бізнесі як сукупність інформації, яка створюється та циркулює підприємством чи надходить ззовні або створюється для надання за межі компанії.  Електронний документообіг також включає зовнішні та внутрішні документи.  Він має низку суттєвих переваг – скорочення термінів виготовлення документів, зменшення помилок через можливість візуального контролю, зрештою, це ще й велика економія паперу. Поняття «документ» не зникає, але змінюються […]