#дебіторська заборгованість

Транспортно-заготівельні витрати: що можна до них відносять


13.09.2021

У кожному підприємстві має бути забезпечений точний та достовірний облік запасів, які використовують в його господарській діяльності. У процесі своєї діяльності практично будь-яке торговельне підприємство несе витрати з доставки товарів до місця їхнього зберігання чи реалізації. Такі витрати мають назву транспортно-заготівельних  (ТЗВ). З огляду на формулювання п. 9 П(С)БО 9, до ТЗВ відносять такі витрати: – витрати на заготівлю запасів; […]

ЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРА У КЕРУВАННІ ПІДПРИЄМСТВОМ


08.06.2021

Бухгалтер зазвичай є «правою рукою» керівника підприємства, його радником, і від нього багато у чому залежить добробут компанії. Через бухгалтера проходить уся документація підприємства і йому відкриті комерційні тонкощі, які є в кожній організації. Основними функціями бухгалтера є: безперервне ведення бухгалтерського обліку; організація бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та установчих документів, забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку; дотримання […]

Облік надходження товарів: особливості застосування


17.05.2021

Згідно із пунктами 8 і 9 П (С)БО 9, придбані товари, як і інші запаси, зараховують на баланс за первісною вартістю. Відповідно до П(С)БО 7, первісна вартість – це історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів. Вона складається з таких фактичних витрат: – сум, що […]

Борг і заборгованість: у чому різниця


08.04.2021

Так буває, що в підприємства у бухгалтерському обліку спокій і тиша – жодних заборгованостей, аж раптом контрагент каже про певні борги і навіть загрожує санкціями… І такий розвиток подій цілком допустимий, оскільки борг у правовому сенсі не завжди теж саме, що заборгованість у бухгалтерському обліку. А щоб з’ясувати, у чому різниця – треба порівняти ці два поняття порівняти. Під боргом […]