#бухгалтерія

Транспортно-заготівельні витрати: що можна до них відносять


13.09.2021

У кожному підприємстві має бути забезпечений точний та достовірний облік запасів, які використовують в його господарській діяльності. У процесі своєї діяльності практично будь-яке торговельне підприємство несе витрати з доставки товарів до місця їхнього зберігання чи реалізації. Такі витрати мають назву транспортно-заготівельних  (ТЗВ). З огляду на формулювання п. 9 П(С)БО 9, до ТЗВ відносять такі витрати: – витрати на заготівлю запасів; […]

ЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРА У КЕРУВАННІ ПІДПРИЄМСТВОМ


08.06.2021

Бухгалтер зазвичай є «правою рукою» керівника підприємства, його радником, і від нього багато у чому залежить добробут компанії. Через бухгалтера проходить уся документація підприємства і йому відкриті комерційні тонкощі, які є в кожній організації. Основними функціями бухгалтера є: безперервне ведення бухгалтерського обліку; організація бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та установчих документів, забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку; дотримання […]

Облік надходження товарів: особливості застосування


17.05.2021

Згідно із пунктами 8 і 9 П (С)БО 9, придбані товари, як і інші запаси, зараховують на баланс за первісною вартістю. Відповідно до П(С)БО 7, первісна вартість – це історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів. Вона складається з таких фактичних витрат: – сум, що […]

Борг і заборгованість: у чому різниця


08.04.2021

Так буває, що в підприємства у бухгалтерському обліку спокій і тиша – жодних заборгованостей, аж раптом контрагент каже про певні борги і навіть загрожує санкціями… І такий розвиток подій цілком допустимий, оскільки борг у правовому сенсі не завжди теж саме, що заборгованість у бухгалтерському обліку. А щоб з’ясувати, у чому різниця – треба порівняти ці два поняття порівняти. Під боргом […]

Електронний документообіг: як працює система


04.03.2021

Документообіг є у кожному бізнесі як сукупність інформації, яка створюється та циркулює підприємством чи надходить ззовні або створюється для надання за межі компанії.  Електронний документообіг також включає зовнішні та внутрішні документи.  Він має низку суттєвих переваг – скорочення термінів виготовлення документів, зменшення помилок через можливість візуального контролю, зрештою, це ще й велика економія паперу. Поняття «документ» не зникає, але змінюються […]

Податки та операції з нерухомістю


24.02.2021

Якщо ви отримали квартиру у подарунок від родича першого або другого ступеня спорідненості (батько, мати, чоловік, дружина, брат, сестра), то жодних податків сплачувати не потрібно, будуть лише витрати на переоформлення права власності. Також при обміні квартири податки не сплачуються, якщо квартира перебувала у вашій власності більш як три роки (крім отриманого спадку), і це перший обмін майна протягом року. Якщо […]

Для чого нам управлінський облік


10.02.2021

    Спочатку дайте відповідь на запитання: чи багато власників або ТОП-менеджерів вивчало підсумкову річну бухгалтерські звітність? Певно, що небагато. Переважно це ті, хто розбирається в бухгалтерії. Основна маса управлінців різного рівня в своїй роботі керуються аналітичними звітами, які висвітлюють саме ті показники, які необхідні для ухвалення зважених рішень.     Але водночас управлінського обліку не існує без бухгалтерського. Бухгалтерський облік – […]

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ


02.02.2021

Для здійснення будь-якого виробничого процесу, крім самої праці як доцільної діяльності людей, необхідні предмети праці, тобто матеріально-технічні ресурси та засоби праці. Сукупність засобів праці, якими розпоряджається підприємство, складає його основні засоби. Основними засобами відповідно до П(С)БО є матеріальні активи, які утримуються підприємством для використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення […]

Не забудьте прозвітувати: до 1 лютого треба подати інформацію про квоти за 2020 рік


01.02.2021

Часто форму інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, на практиці називають звітом про квоти, який слід подавати щорічно. Тому для зручності саме так цю форму й називатиму далі. Звіт про квоти подають щодо прийняття на роботу громадян, які мають гарантії у сприянні працевлаштуванню. Їхній перелік наведено у ст. 14 «Закону про зайнятість». Сам  звіт річний […]

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА У ПІДПРИЄМСТВІ


12.01.2021

Організація бухгалтерського обліку розпочинається із створення облікової політики, згідно із якою, власне, і розпочинається робота підприємства. Відповідно до статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 1999 р., облікова політика – це пpинципи, методи i процедури, щo використовуються підприємством для склaдання тa подання фінансової звітності.  У МСБО 8 вказано: облікова політика – кoнкретні […]