НАССР щороку набуває все більшої актуальності

30.12.2020

НАССР  (Hazard Analysis and Critical Control Points – аналіз небезпечних чинників і критичні контрольні точки) щороку набуває все більшої актуальності. Експорт вітчизняної харчової продукції на національний і європейський ринки неможливий без розробки та впровадження системи управління безпечністю.

     Критична контрольна точка – це етап забезпечення «безпеки харчової продукції», на якому можна й важливо здійснити захід щодо керування з метою попередження, усунення або зниження до прийнятного рівня небезпеки, яка загрожує безпеці харчової продукції.

Є два варіанти виникнення ККТ:

1. На етапі, де відбувається знищення небезпеки.

2. На етапі, де відбувається попередження росту небезпеки.

     Для визначення ККТ потрібно зробити поопераційний аналіз технологічного процесу й виявити контроль, що є критичним.  Це буде ККТ.

     Кількість ККТ залежить від складності й виду продукції й виробничого процесу, що попадають у зону аналізу. Результати аналізу зручно оформляти у вигляді таблиці.      Ефективність системи НАССР залежить від процедур перевірки, застосовуваних для підтвердження того, що система працює.
      Таким чином в основу системи покладено сім основоположних принципів:
• Проведення аналізу небезпечних чинників.
• Визначення критичних точок контролю (ККТ).
• Встановлення критичної межі (меж).
• Встановлення процедур моніторингу ККТ (Хто? Коли? Як?).
• Встановлення коригувальних дій, що мають вживатися, коли моніторинг вказує на вихід конкретної ККТ з-під контролю.
• Встановлення процедур перевірки для упевненості, що система НАССР працює ефективно.
• Встановлення документування всіх процедур та записів, що мають відношення до цих принципів та їх застосування 

Юлія Батурка, фахівець стандартизації, сертифікації якості мереж “Наш Край”|SPAR