#стратегія

Lidl заходить в Україну. Боятися не можна боротися


19.10.2021

Одна зі свіжих новин ринку ритейлу України, яка наробила багато шуму, – це наміри Lidl почати свій розвиток в Україні. Ніяких конкретних планів компанія ще не озвучила, проте уже назначила Адама Мішчишина (попередній очільник Lidl Польща) керівником Lidl Україна. Що ж, пропоную вашій увазі свої роздуми на цю тему. Коротко про Lidl. Це міжнародна мережа дискаунтерів, одна з першопрохідців цього […]

Перiод окупностi проекту як оцінка ефективності реалізації бізнес-плану


12.10.2021

Питання економічної ефективності при плануванні проектів розглядають у різних масштабах та на різних стадіях планування. Відповідно розрізняють і методи, за допомогою яких визначають віддачу від інвестицій у бізнесі.      Період окупності проекту – це час, який потрібний для того, щоб сума надходжень (прибутку)  від реалізації проекту відшкодувала суму витрат на його впровадження. Період окупності вимірюється в роках або місяцях.      […]

Оборотність товару: формули, розрахунок та аналіз


12.08.2021

Одним з найважливіших показників ефективності роботи в торгівлі є оборотність товару, за спеціальною формулою нескладно провести розрахунок і реалізовувати найвигідніші позиції асортименту. Так от, у комерційній діяльності процес від купівлі товару до його продажу вважається одним оборотом цього товару. З кожного обороту товару відповідно торговельне підприємство отримує суму націнки. Що більше оборотів товару за певний період часу, то більше націнок, […]

Cучасні тенденції аналізу фінансових показників діяльності


12.07.2021

Одним із інструментів управління є фінансовий аналіз – порівняння показників фінансових планів із фактичними даними фінансової звітності. По-іншому, це аналіз фінансової звітності для виявлення взаємозв’язку і взаємозалежності між показниками фінансово-господарської діяльності, відображеними у звітності. Аналіз фінансових показників підприємства може проводитись з метою: оцінки поточного стану фінансового підприємства; прийняття рішень щодо коригування поточної діяльності; оцінки діяльності відповідальних за певні напрямки роботи […]

Взаємозв’язок та відмінності між бухгалтерським та управлінським обліком


04.06.2021

Бухгалтерський та управлінський облік мають багато спільних рис:  використовують загальну інформаційну систему, зокрема для обліку витрат; дані бухгалтерського обліку використовують для ухвалення управлінських рішень, а дані управлінського обліку можуть бути вихідною базою для розрахунків. На перший погляд – ніби про одне і те ж. Але задачі різні. Управлінський облік призначений для розв’язання таких основних задач: забезпечення керівництва підприємства інформацією про […]

Як відбувається процес бюджетування


11.05.2021

Бюджет підприємства – план, сформульований у вартісних і кількісних величинах для прийняття рішень, планування і контролю в процесі управління діяльністю компанії. Бюджет підприємства складається у натуральному або грошовому вираженні і визначає потребу підприємства в ресурсах, потрібних для отримання прогнозованих доходів. Основна мета бюджетування– встановити планову величину доходів і витрат, які мають бути оптимізовані протягом цього періоду, а також величину залученого […]

Сутність рентабельності бізнесу


07.04.2021

 Коли провадиш бізнес, важливо розуміти, наскільки ця діяльність ефективна. За однією лише величиною прибутку ефективність неможливо визначити. Адже для того, щоб отримати прибуток, потрібно спочатку використовувати будь-які ресурси: гроші, обладнання тощо. Тому те, що ви вкладаєте, теж не можна скидати з рахунків. Показник рентабельності враховує і прибуток, і витрати, тому з його допомогою можна найбільш точно визначити, наскільки ваш бізнес […]

Збалансована система показників, або BSC як інструмент управління підприємством


12.03.2021

Дієвим інструментом стратегічного та оперативного управління, який дозволяє співвіднести стратегічні цілі компанії з бізнес-процесами і повсякденними діями співробітників на кожному рівні управління, є BSC (Balanced Scorecard), або збалансована система показників. Ця унікальна система дозволяє інтегрувати фінансові та нефінансові показники господарської діяльності компанії, таким чином визначивши ступінь ефективності, збалансованості цілей та їхній причинно-наслідковий зв’язок.     BSC – це кінцевий результат розробки […]