#показники

Перiод окупностi проекту як оцінка ефективності реалізації бізнес-плану


12.10.2021

Питання економічної ефективності при плануванні проектів розглядають у різних масштабах та на різних стадіях планування. Відповідно розрізняють і методи, за допомогою яких визначають віддачу від інвестицій у бізнесі.      Період окупності проекту – це час, який потрібний для того, щоб сума надходжень (прибутку)  від реалізації проекту відшкодувала суму витрат на його впровадження. Період окупності вимірюється в роках або місяцях.      […]

Оборотність товару: формули, розрахунок та аналіз


12.08.2021

Одним з найважливіших показників ефективності роботи в торгівлі є оборотність товару, за спеціальною формулою нескладно провести розрахунок і реалізовувати найвигідніші позиції асортименту. Так от, у комерційній діяльності процес від купівлі товару до його продажу вважається одним оборотом цього товару. З кожного обороту товару відповідно торговельне підприємство отримує суму націнки. Що більше оборотів товару за певний період часу, то більше націнок, […]

Cучасні тенденції аналізу фінансових показників діяльності


12.07.2021

Одним із інструментів управління є фінансовий аналіз – порівняння показників фінансових планів із фактичними даними фінансової звітності. По-іншому, це аналіз фінансової звітності для виявлення взаємозв’язку і взаємозалежності між показниками фінансово-господарської діяльності, відображеними у звітності. Аналіз фінансових показників підприємства може проводитись з метою: оцінки поточного стану фінансового підприємства; прийняття рішень щодо коригування поточної діяльності; оцінки діяльності відповідальних за певні напрямки роботи […]

Взаємозв’язок та відмінності між бухгалтерським та управлінським обліком


04.06.2021

Бухгалтерський та управлінський облік мають багато спільних рис:  використовують загальну інформаційну систему, зокрема для обліку витрат; дані бухгалтерського обліку використовують для ухвалення управлінських рішень, а дані управлінського обліку можуть бути вихідною базою для розрахунків. На перший погляд – ніби про одне і те ж. Але задачі різні. Управлінський облік призначений для розв’язання таких основних задач: забезпечення керівництва підприємства інформацією про […]

Як відбувається процес бюджетування


11.05.2021

Бюджет підприємства – план, сформульований у вартісних і кількісних величинах для прийняття рішень, планування і контролю в процесі управління діяльністю компанії. Бюджет підприємства складається у натуральному або грошовому вираженні і визначає потребу підприємства в ресурсах, потрібних для отримання прогнозованих доходів. Основна мета бюджетування– встановити планову величину доходів і витрат, які мають бути оптимізовані протягом цього періоду, а також величину залученого […]

Сутність рентабельності бізнесу


07.04.2021

 Коли провадиш бізнес, важливо розуміти, наскільки ця діяльність ефективна. За однією лише величиною прибутку ефективність неможливо визначити. Адже для того, щоб отримати прибуток, потрібно спочатку використовувати будь-які ресурси: гроші, обладнання тощо. Тому те, що ви вкладаєте, теж не можна скидати з рахунків. Показник рентабельності враховує і прибуток, і витрати, тому з його допомогою можна найбільш точно визначити, наскільки ваш бізнес […]

Як грамотно керувати робочим часом


22.03.2021

Для ефективної роботи треба вміти отримувати максимальну користь із кожної хвилини робочого дня. Керівник будь-якої компанії має знати, що таке управління робочим часом персоналу, а самі фахівці володіти технікою контролю і перерозподілу тимчасових ресурсів. Управляти своїм робочим часом – це ціле мистецтво, яке балансує між двома полярними сторонами. З однієї сторони, воно допомагає продуктивно використовувати свій час та не витрачати […]

Збалансована система показників, або BSC як інструмент управління підприємством


12.03.2021

Дієвим інструментом стратегічного та оперативного управління, який дозволяє співвіднести стратегічні цілі компанії з бізнес-процесами і повсякденними діями співробітників на кожному рівні управління, є BSC (Balanced Scorecard), або збалансована система показників. Ця унікальна система дозволяє інтегрувати фінансові та нефінансові показники господарської діяльності компанії, таким чином визначивши ступінь ефективності, збалансованості цілей та їхній причинно-наслідковий зв’язок.     BSC – це кінцевий результат розробки […]

Оцінюємо ефективність бізнесу


25.02.2021

На ці та інші запитання важко відповісти однозначно. Звичайно, основним показником ритейлу на сьогодні є чеки like for like. Ріст LfL для бізнесу, звичайно ж, означає, що бізнес живе та працює ефективно. Навіть якщо всі інші показники мають позитивну динаміку, а кількість чеків знижується, то напрошується логічний висновок – бізнес потребує реінжинірингу. Якщо бізнес переживає стадію стабільності та розвитку, менеджмент […]

Для чого нам управлінський облік


10.02.2021

    Спочатку дайте відповідь на запитання: чи багато власників або ТОП-менеджерів вивчало підсумкову річну бухгалтерські звітність? Певно, що небагато. Переважно це ті, хто розбирається в бухгалтерії. Основна маса управлінців різного рівня в своїй роботі керуються аналітичними звітами, які висвітлюють саме ті показники, які необхідні для ухвалення зважених рішень.     Але водночас управлінського обліку не існує без бухгалтерського. Бухгалтерський облік – […]