Як написати бізнес-план

29.04.2023

Ми розглядаємо процес створення бізнес-плану – це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності, яка характеризує модель підприємства в майбутньому.

В першій частині висвітлили основні вимоги та характеристики бізнес-плану, а також методику написання розділу «Опис підприємства».

В другій частині «Ринок та маркетинг» визначались та оцінювались ри­нкові можливості нашого бізнесу забезпечити попит на продукцію та розроблялась маркетингова стратегія.

Наступною частиною бізнес-плану, що потребує досконалого розкриття є «Виробнича діяльність».

У цьому розділі слід вказати на потребу у приміщенні, обладнанні й трудових ресурсах, необхідних для дося­гнення ваших цілей, описати систему постачання. Покажіть висо­кий рівень продуманості технологічного процесу і механізми конт­ролю якості продукції.

Основним документом, що характеризує виробничу діяльність підприємства є виробничий план. Основне завдання виробничого плану – довести, що фірма:

  • реально спроможна організувати виробництво;
  • здатна виготовляти необхідну кількість товарів відповідної якості;
  • має можливості придбати необхідні для цього ресурси.

Отже, у виробничому плані слід виділити такі підпункти:

1. Наявність, технічний стан та розміщення приміщень.

В бізнес-плані необхідно зазначити чи виробничі приміщення є вашими, чи ви їх оренду­єте. Для орендованих необхідно врахувати платежі за оренду при складанні плану витрат. Якщо приміщення потребує ремонту (як власне так і орендоване) – це також потягне за собою витрати.

Якщо в планах є придбання власного приміщення – то це вважається інвестиційними витратами і під такі витрати доцільно брати інвестиційні кредити. Як правило предметом застави в цьому випадку є приміщення, яке придбається, і відсоткові ставки за такими кредитами нижчі, ніж за споживчими.

2. Схема виробничого процесу.

Виробнича структура підприємства визначає розподіл праці між цехами та обслуговуючими господарствами, формалізує внутрішньозаводську спеціалізацію та кооперування, у галузевому масштабі вказує на міжзаводську спеціалізацію виробництва. На основі виробничої структури формується загальна та управлінська структури підприємства.

3. Склад потрібного обладнання, його постачальники, умови по­ставок, вартість.

Як правило, для новоствореного підприємства саме на виробниче обладнання витрачається найбільше інвестиційного капіталу. Умови поставок визначають можливість відтермінування оплат з обладнання. Це водночас визначає календарну потребу в кредитних коштах.

4. Сировина і матеріали: постачальники (назва і умови поста­вок), орієнтовні ціни, норми запасу.

Необхідно розуміти величину обсягу необхідних складських запасів, при цьому враховуючи їх оборотністю. Завдання – знайти оптимальне співвідношення в графіку поставок, щоб не допускати з однієї сторони надлишку товарів на складах (заморожені кошти), а з іншої – не допускати «випадіння» запасів, створюючи простої у виробництві чи торгівлі.

5. Чи є альтернативні джерела постачання сировини і матеріалів?

Такий варіант необхідно прораховувати особливо у випадках імпортних поставок необхідних товарів / комплектуючих тощо. Варто обдумати декілька сценаріїв «переключення» між постачальниками.

6. Екологічна і технологічна безпека виробництва. Контроль якості.

Сюди також варто віднести отримання різного роду дозвільних документів, ліцензій, патентів, дозволів на користування, допуски до технологій тощо. 

7. Вимоги щодо трудових ресурсів.

Необхідно зазначити потрібну кількість персоналу для забезпечення виробничих, торгівельних та адміністративних процесів.

8. Можливі зниження прямих і накладних витрат.

Як правило, в процесі організації виробництва, торгівлі та під час формування бізнес-плану є тенденція до заниження витрат. Тому що хочеться отримати «гарну картинку». На практиці виявляється, що деякі витрати не враховані взагалі, на деякі вища ціна.

Зниження витрат зазвичай відбувається вже на налагодженому діючому виробництві, тоді, коли вже зрозуміло, де можна оптимізувати виробничі бізнес-процеси. Але під час розробки бізнес-плану необхідно визначити хоча б основні статті витрат, за якими в першу чергу буде відбуватися скорочення у випадку суттєвого відставання від очікуваних показників.

Важливе зауваження: при складанні виробничого плану не забудьте розглянути вплив зміни обсягу виробництва на виробничі операції. Що саме буде «вузьким місцем» при розширенні бізнесу і чи не потребуватиме це додаткового фінан­сування?

Наталія КОНДРАТЮК, фінансова директорка мереж «Наш Край» та SPAR