Як скласти франчайзинговий бізнес-план для продуктового магазину?

Як скласти бізнес-план для продуктового магазину?

Коли франчайзі задумується, з чого почати свій бізнес, йому пригодиться готовий бізнес-план, аби скласти цілісне уявлення про свою майбутню діяльність, так само і франчайзеру, який таким чином зможе перевірити бізнесовий талант майбутнього партнера. 

Як правило, франчайзер, зокрема мережа супермаркетів "Наш Край", який вже має суттєві напрацювання в цьому напрямку, пропонує свій бізнес-план, який є необхідним для початку будь-якої підприємницької діяльності. Є типові правила для написання та оформлення бізнес-планів.

Вступ

У вступній частині коротко описується загальна концепція проекту. Франчайзі варто зазначити, чому  він зробив вибір саме цього напрямку діяльності, інвестиційний графік, короткі та довготривалі цілі.

Інформація про франчайзі

Франчайзі повинен надати точні дані про себе, вказавши прізвище, ім’я та по-батькові, адресу місця проживання та знаходження, контактні дані (номер мобільного та стаціонарного телефонів, адресу електронної скриньки тощо), правову форму та реєстраційний номер. Крім того, варто коротко представити  власну історію бізнесової діяльності раніше або описати свою професійну кар'єру.

Опис ринку

Цей розділ бізнес-плану є одним із найважливіших. Майбутній франчайзі має надати основні критерії ринку, на якому збирається працювати, описати, на його думку, потенційні ризики, спрогнозувати очікуваний потенціал розвитку, враховуючи слабкі та сильні сторони, конкуренцію в цій сфері.

Приміщення

Від розташування та розміру приміщення для продуктового магазину багато в чому залежить успіх бізнесу. Франчайзі має вказати його розміри, технічний стан та розташування, а також чи це власне чи орендоване. Крім того, повинен вказати юридичну адресу та призначення цього приміщення. Якщо воно взяте в кредит, то франчайзі повинен вказати термін, коли буде погашено всю суму.  У випадку оренди продуктового магазину необхідно зазначити суму і термін, на який укладена відповідна угода, з урахуванням умов і можливостей його продовження.

Персонал

Персонал для магазину, як і для будь-якого іншого бізнесу,  має важливе значення, а тому не винятком є і франчайзингова діяльність. Відтак, у бізнес-плані франчайзі повинен вказати осіб, які займатимуть керівні посади, їх кваліфікаційний рівень та коротку характеристику професійної діяльності. Зазначити кількість всього персоналу, що буде задіяний у проекті.

Маркетинговий план

Ця частина бізнес-плану повинна містити найважливіші маркетингові цілі, рекламні дії, що спрямовані на збільшення продаж. Зокрема, це стосується й зовнішнього вигляду, дизайну продуктового магазину, майбутнього торгового закладу, і внутрішнього оформлення, і облаштування приміщення, спосіб розташування товарів, зовнішній вигляд працівників тощо. Хоча, варто зазначити,  що в цьому розрізі можливість власної ініціативи дуже обмежена, оскільки є стандарти, попередньо затверджені франчайзером. 

Джерела забезпечення

У бізнес-плані сторони прописують умови постачання товарів або сировини. Хоча, зазвичай франчайзер сам вказує на вже налагоджену систему доставок, а франчайзі залишається до неї пристосуватись.

Фінансова інформація

Починаючи власний бізнес франчайзі має мати стартовий капітал, яким зможе розпоряджатися, а також ресурси з кредитів чи позик. Проте,  необхідно визначити певні квоти, які будуть призначені на поточну діяльність і вказати джерела можливих фінансових резервів.  Також повинен бути представлений фінансовий аналіз, що базуватиметься на очікуваній величині продаж. Треба також пам’ятати про такий вид видатків, як виплата франчайзеру, заробітна плата працівникам, комунальні послуги тощо.  Правильний прорахунок дозволить в майбутньому уникнути потенційних та непередбачених втрат.

Додатки

Це заключна частина франчайзингового бізнес-плану. Вона містить додаткові, але не менш важливі документи. До прикладу, це можуть бути копії кредитних договорів чи характеристики  працівників, які деталізують викладену в бізнес-плані інформацію. 

Розробка та просування - Softwest.net. Всі права захищені.