УВАГА! Акція «Платимо за інформацію!»

Офіційні правила Акції
(Правила)
«Платимо за інформацію
(далі у тексті – «Акція»)

 

1.ОрганізаторАкції.
1.1. Організатором  Акції  «Платимо за інформацію є мережа супермаркетів «Наш Край», 43024, м. Луцьк, вул. Карбишева, 1 (далі у тексті – «Організатор»).

2. Мета проведення Акції: Збільшення кількості торгових закладів та розширення географії  мережі «Наш Край».

3. Учасники Акції та територія (місце) її проведення.
3.1. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років (далі – «Учасник» або «Учасники»). За право участі в Акції Учасник не сплачує грошові кошти або будь-які інші цінності.
3.2. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України;
3.3. Акція проводиться  по всій території України.

4. Суть Акції.
4.1. Акція передбачає можливість Учасника (Учасників) Акції набути право на отримання подарунків, перелік  яких наведено в  Розділі 7 даних Правил.

5. Терміни Акції.
5.1. Період проведення Акції - Акція триває з 01.03.2014р. до 31.05.2014р. включно.

6. Порядок проведення Акції.

6.1   Учасник Акції, який володіє інформацією про приміщення чи земельну ділянку, придатні для розміщення  закладу мережі «Наш Край», та має бажання отримати Подарунок, повинен  виконати такі кроки:

6.2.  Ознайомитись з вимогами до приміщень та земельних ділянок (детальніше у Вимогах до об’єктів  нерухомості або на сайті www.nashkraj.ua ).

6.3.  Зателефонувати за номером  066 4088992 з 9 до 18 години в робочі дні (вартість дзвінка згідно з тарифним планом оператора), провести реєстрацію в Реєстрі звернень. Для реєстрації Учаснику потрібно вказати ПІБ та контактний номер телефону .

6.4.  Надати   інформацію про об’єкт нерухомості:

-          Область та назва населеного пункту;

-          Адреса пропонованого об’єкту;

-          Вихідні дані про приміщення (площа, технічні характеристики, тощо);

-          Контакти власника об’єкту або уповноваженої особи;

6.5.  Очікувати на рішення Конкурсної комісії про відповідність запропонованого об’єкту вимогам для відкриття торгового закладу мережі.

6.6. В Акції беруть участь Учасники, які першими надали вичерпну інформацію про конкретний об’єкт та зареєструвались в Реєстрі звернень. Особи, які звернулись та надали інформацію про існуючий в Реєстрі об’єкт, не реєструються та участі в акції не беруть.

7. Подарунки Акції.
7.1. Подарунками Акції є:
7.1.1.  Грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) гривень за кожен об’єкт, в якому було відкрито торговий заклад мережі.

8. Порядок і терміни отримання Подарунків Акції переможцями.
8.1. У випадку, якщо конкретний  об’єкт використовується для відкриття торгового закладу мережі «Наш Край», особа яка виконала всі вимоги  Розділу 6 , отримує винагороду в сумі 1000 (одна тисяча) гривень у день офіційного відкриття магазину.

8.2. Для отримання подарунку Учасники Акції, які набули такого права, повинні підтвердити свою особу, пред’явивши представнику Організатора  документ, що засвідчує особу Учасника-переможця (зокрема: паспорт громадянина України або посвідчення водія).

9. Інші умови.
9.1. Всі Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками  лише у  відповідності та на умовах цих Правил.
9.2.  Організатор не несе відповідальності за використання Учасниками Подарунку, після його одержання.
9.3. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
9.4. Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.
9.5. Процедура визначення отримувачів Подарунків не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.
9.6. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.
9.7. Інформацію щодо Акції можна отримати за телефоном  066 4088992.
9.8. Ці Правила, так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення Організатором на Інтернет-сайті  www.nashkraj.ua

9.9. Організатор Акції залишає за собою право змінювати ці Правила, подарунковий фонд Акції та/або окремих видів подарунків Акції, або включити в Акцію інші подарунки, не передбачені цими Правилами.
9.10. Зовнішній вигляд (колір, розмір) Подарунків Акції, зазначений на рекламних матеріалах Акції, може відрізнятися від зовнішнього вигляду (кольору, розміру) подарунків Акції, які можуть отримати Учасники Акції.
9.11. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (у т. ч. його імені і фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку отримання подарунка, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

10. Вимоги до об’єктів нерухомості:

Нерухомість:

-          Приміщення може бути розміщене у вбудованому, прибудованому або окремо стоячому об’єкті;

-          Загальна площа об’єкта – від 100 м. кВ.;

-          Об’єкт знаходиться в зоні щільної житлової забудови;

-          В місцях найбільшого скупчення людей (вокзали, автостанції, міські ринки тощо);

-          На перетині автотранспортних та пішохідних потоків;

-          Бажана можливість влаштування місць паркування автомобілів.

Земельні ділянки:

-          Площа ділянки від 0,2 до 0,6 га;

-          Об’єкт знаходиться в зоні щільної житлової забудови;

-          В місцях найбільшого скупчення людей (вокзали, автостанції, міські ринки тощо);

-          На перетині автотранспортних та пішохідних потоків;

-          Бажана можливість влаштування місць паркування автомобілів.

 

 

Розробка та просування - Softwest.net. Всі права захищені.